Körkommitté

Svenska Ridsportförbundets Körkommitté

Dan Henriksson Ordförande
Nationell och internationell banbyggare, Nationell och Internationell Teknisk Delegat, Överdomare

Ulla Herner Vice Ordförande
Arrangörsansvarig Zonledare Syd

Marie Ågren Ordförande i TR-nämnd
A-domare, Internationell kandidat

Gun Hagring Ordförande Domarnämnd
Internationell domare, A-domare, Överdomare

Hans Fransson Ordförande Banbyggarnämnd

Annika Borg Barn & Ungdomsansvarig
Tränare, steward

Jennie Hallström Adjungerande tjänsteman kansliet

Lotta Pålsson B tränare, C domare, Överdomare

Karin Mårlind Strauss Zonledare väst

Per Karlsson Zonledare Mellan
C-tränare, körtränare inriktning naturbruk

Therese Blomgren Zonledare Öst
Banbyggare

Birgitta Lindström, Sammankallande
Zonledargruppen Norr

Pia Fungby Adjungerande Sekreterare