Körkommitté

Svenska Ridsportförbundets Körkommitté

Dan Henriksson – Ordförande
Nationell och Internationell Banbyggare, Nationell och Internationell Teknisk Delegat, Överdomare

Ulla Herner – Vice Ordförande
Arrangörsansvarig,  Zonledare Syd

Marie Ågren – Ordförande i TR-nämnd
A-domare, Internationell kandidat

Gun Hagring – Ordförande Domarnämnd
Internationell domare, A-domare, Överdomare

Hans Fransson – Ordförande Banbyggarnämnd

Annika Borg – Barn & Ungdomsansvarig
Landslagsledare, Tränare, Steward

Jennie Hallström – Adjungerad tjänsteman Kansliet

Lotta Pålsson – B-tränare, C-domare, Överdomare

Karin Mårlind Strauss – Zonledare Väst

Britt Lööv Zonledare Mitt

Ewa Nowén – Zonledare Öst

Birgitta Lindström – Sammankallande
Zonledargruppen Norr

Pia Fungby Adjungerad Sekreterare