Banbyggarnämnd

Banbyggarnämnden i sportkörning

Ordförande: Hans Fransson

I Banbyggarnämnden ingår även Dan Henriksson och Tony Andersson.

Banbyggarnämnden har som uppgift att ta vara på banbyggarnas intressen och ett forum som de kan vända sig till med frågor.

Vi skall även se till att auktoriserade banbyggare har möjlighet att fortbilda sig, behålla sin auktoritet genom att kunna gå en repetitionskurs vartannat år.

En viktig uppgift är att ha kontroll på våra banbyggare så det finns tillräckligt många, i god tid innan brist uppstår på banbyggare ordna nya kurser för aspiranter som önskar bli banbyggare.

 

Vad har hänt de senaste åren, 2016 – 2017

Den 2 – 3 april 2016 var det en utbildning för auktoriserade banbyggare i Åstorp tillsammans med våra domare, sju banbyggare deltog.

Det har varit stor efterfrågan på en kurs för nya banbyggare och under hösten 2016 anordnades steg 1 för banbyggaraspiranter i Johannesberg, Gottröra. Fjorton aspiranter deltog varav en på distans. Det var ett positivt gäng vilket känns bra inför framtiden.

Den 18 mars 2017 var det en repetitionskurs för åtta auktoriserade banbyggare på Quality Airport hotell Arlanda.

Den 19 mars deltog sex banbyggare och gick en överdomarutbildning på Quality Airport hotell Arlanda.

Banbyggaraspiranterna träffades i Sala den 1-2 april för att gå steg 2 i sin utbildning. Till utbildningen kom fjorton aspiranter varav en på distans.

Steg 3 för banbyggaraspiranterna kommer att planeras in under hösten 2017. Under 2018 har vi fler banbyggare, lite mer geografiskt fördelat än nu.

 

Ordförande Hans Fransson
Min bakgrund inom sportkörning började med en grundkurs i körning på Strömsholm 1989. Deltog för första gången i en tävling 1990 i Rimbo. Bästa resultat uppnåddes 1999 i Ljungbyhed på Nordiska Mästerskapen, segrade och blev Nordisk mästare individuellt och i lag.        2008 slutade jag tävla.

Banbyggare har jag varit i 22 år, byggt från lätt till svår klass och ett SM på Gotland, slutade som banbyggare 2015.

Tony Andersson
Det började vid nioårsåldern med att jag åkte passagerare i maraton fram till 1984 då jag övergick till att vara groom främst i maraton. Under mina 30 år som groom har jag tävlat i SM, NM och VM med ett flertal medaljer. 1995 blev jag banbyggare, byggt ett flertal SM och även NM. Varit med och byggt upp en arena för körning i Vinslöv där tävlingar arrangerats i 10 år med goda vitsord.

Dan Henriksson
Jag började rida när jag var sju år, tävlade i hoppning och fälttävlan i många år. Arrangerade i många år hopptävlingar i Märsta.

1989 så började jag min banbyggar utbildning i körning och under 90 talet så utbildade jag mig till internationell banbyggare och teknisk delegat. Även utbildat mig så att jag får bygga World cup, inomhustävlingarna sedan 2002 har jag byggt 24 world cup tävlingar och byggt 9 finaler.

Har varit med i körkommittén sedan 2004, där jag sedan 2014 är ordförande.