Domarnämnd

I Domarnämnden  i sportkörning ingår:

Gun Hagring (ordförande)

Gertie Viebke

Leif-Göran Rasmusson