TR nämnd

I TR nämnden  i sportkörning ingår
Marie Ågren (ordförande)
Agneta Toresson
Rolf Hedqvist

TR nämnden i Sportkörning handhar Tävlingsreglemntet för körning (TR V (fem))

TR nämnden ingår i den centrala TR nämnden, där alla grenars ordförande sitter med och vi försöker likrikta alla grenar så mycket som möjligt.

Vårt arbete innebär att hålla våra svenska tävlingar med ett så bra regelverk som möjligt. En av våra huvuduppgifter är att säkerheten är A och O.

TR uppdateras vartannat år men vi arbetar inte bara vartannat år utan arbetet pågår hela tiden, vi håller oss informerade och uppdaterade om internationella ändringar, andra grenars ändringar, åsikter som kommer in från aktiva i alla olika skepnader; kuskar, domare, groomar etc

Sedan några år tillbaka kommer det varje år under senvåren och sommaren upp på Svenska Ridsportsförbundets hemsida möjligheter att lämna sina åsikter och förslag för var person. Dessa synpunkter tar vi med till vårt arbete och vi läser allt.