ZONINDELNING

Sportkörningen är uppdelad i fem zoner med etablerade zonledare.
Det är ett sätt för SvRF att nå disktrikt och klubbar på ett bättre sätt,
så att de etablerade Sportkörningskuskarna får möjlighet
att föra ut sina kunskaper till en ny generation kuskar.

Kontaktuppgifter till Zon- och Distriktgrenledare i Sverige